Quy định thanh toán

Website thương mại điện tử Laravan Business (Laravan.com) được vận hành và phát triển bởi Trung tâm phát triển dự án Lrv – Công Ty Công Nghệ Truyền Thông Laravan.
Sử dụng dịch vụ tại Laravan.com, khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản theo thoả thuận tại hợp đồng dịch vụ giữa Laravan & Khách hàng.

Laravan Ltd!