Hướng dẫn đăng bài Tin tức

1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển: Đăng nhập vào khu vực quản trị trang Web

2. Tạo bài viết mới: Trên thanh menu bên trái, chọn Bài viết > Viết bài mới.

3. Nhập tiêu đề bài viết: Nhập tiêu đề vào ô “Thêm tiêu đề” ở phía trên cùng.

4. Nhập nội dung bài viết:

  • Bạn có thể nhập nội dung trong khung dưới tiêu đề. Sử dụng các công cụ soạn thảo như chữ in đậm, chữ nghiêng, thêm link, chèn ảnh, tạo danh sách… giúp bạn định dạng nội dung theo ý muốn.
  • Hình ảnh sử dụng trong bài viết cần dùng kích thước ngang tối đa 1080px và có định dạng jpg để trang web hoạt động với hiệu suất tối ưu.

5. Chọn ảnh đại diện: Ở bên phải màn hình, chọn Ảnh đại diện > Đặt ảnh đại diện và chọn/tải ảnh bạn muốn.

6. Chọn danh mục: Ở bên phải màn hình, chọn danh mục phù hợp cho bài viết của bạn.

7. Đăng bài: Sau khi kiểm tra thông tin, nhấp vào Đăng để đăng bài viết

Nếu bạn không có nhiều thơi gian cho việc biên tập nội dung trang web hay bạn kỳ vọng đăng bài định kỳ hàng tháng hay cố định 01 năm với số lượng bài viết nhất định, theo một lịch trình đăng bài bản… Hãy liên hệ với đội hỗ trợ của Laravan.com for Business theo thông tin tại business.laravan.com/#lien-he