[Woocommerce] Hướng dẫn đăng sản phẩm giản đơn

Bước 1: Đăng nhập vào Khu vực Quản trị
Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào trang quản trị bằng tài khoản LP của mình bằng cách thêm ” /admin ” vào địa chỉ URL của trang web của bạn (Ví dụ: yourwebsite.com/admin). Sau đó, nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.

Bước 2: Truy cập vào WooCommerce
Khi bạn đã đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy thanh điều hướng bên trái. Di chuyển con trỏ chuột đến “Sản phẩm” trên thanh điều hướng và chọn “Thêm mới.”

Bước 3: Điền thông tin sản phẩm
Trong trang “Thêm sản phẩm mới,” bạn sẽ điền thông tin cơ bản của sản phẩm. Hãy chú ý đến các mục sau:

  • Tên sản phẩm: Điền tên của sản phẩm vào đây.
  • Mô tả sản phẩm: Viết mô tả chi tiết về sản phẩm.
  • Mô tả ngắn của sản phẩm: Viết mô tả ngắn gọn hoặc một vài thông tin nổi bật của sản phẩm.
  • Album hình ảnh sản phẩm (tuỳ chọn): Bấm vào nút “Thêm ảnh thư viện sản phẩm” để tải lên bộ hình ảnh của sản phẩm.
  • Danh mục sản phẩm: Chọn danh mục mà sản phẩm sẽ hiển thị.
  • Giá sản phẩm: Điền giá của sản phẩm.
  • Số lượng sản phẩm: Điều này quyết định số lượng sản phẩm còn lại trong kho. Nếu bạn không muốn theo dõi số lượng tồn kho, bạn có thể bỏ trống.

Bước 4: Thêm thông tin bổ sung (Các thuộc tính)
Nếu bạn muốn cung cấp thông tin bổ sung về sản phẩm như kích thước, màu sắc, trọng lượng, xuất xứ, kho hàng,… bạn có thể sử dụng các tab “Tên” & “Giá Trị” trong trang “Các thuộc tính”. Thông tin này sẽ hiện thị dưới dạng tab hoặc tiện ích bổ sung trên trang sản phẩm.

Bước 5: Đặt ảnh đại diện sản phẩm
Ở phần “Ảnh sản phẩm” ở phía dưới, bạn chọn “Thiết lập ảnh sản phẩm” để đặt hình ảnh đại diện cho sản phẩm. Hãy chắc chắn rằng hình ảnh này đẹp và thể hiện sản phẩm một cách tốt.

Bước 6: Lưu và xuất bản sản phẩm
Sau khi bạn đã điền đầy đủ thông tin sản phẩm, hãy nhấp vào nút “Đăng” hoặc “Lưu nháp” (nếu bạn muốn đăng sau) để lưu sản phẩm của bạn.

Bước 7: Kiểm tra sản phẩm trên trang web
Cuối cùng, hãy kiểm tra sản phẩm trên trang web của bạn để đảm bảo rằng nó hiển thị đúng cách và có mọi thông tin bạn cần.

Nếu bạn không có thời gian đăng sản phẩm, hãy liên hệ với Laravan.com for Business tại business.laravan.com/#lien-he để nhận báo giá dịch vụ chăm sóc nội dung Website của Laravan và bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho các kế hoạch kinh doanh sắp tới của mình.